СВОБОДУ УКРАЇНСЬКИМ В’ЯЗНЯМ КРЕМЛЯ! Підпишіть петицію!


!!! Для підпису петиції достатньо надіслати своє прізвище, ім’я та електронну пошту на адресу aleksandra.zinczuk@gmail.com


Вроцлав, 26 травня 2018 р.

 

                                                                        Vojislav ŠUC

                                                                        United Nations

                                                                        President of the Human Rights Council

 

 

                                                                        Zeid Raad Al Hussein

                                                                        United Nations High Commissioner for

                                                                        Human Rights

 

СВОБОДУ УКРАЇНСЬКИМ В’ЯЗНЯМ КРЕМЛЯ!

Ми, які нижче підписані, апелюємо про прийняття невідкладних і дієвих заходів, спрямованих на звільнення громадян України, засуджених в Росії за сфабрикованими політичними процесами з порушенням всіх норм міжнародного права. Це винятковий момент з огляду на голодування, оголошене одним з в’язнів, Олегом Сенцовим.

Олег Сенцов – це відомий український режисер, який походить з Криму. Він був учасником Євромайдану, а після анексії Кримського півострова активно виступав проти агресії Росії в Україну. Його заарештували, а потім на підставі фальшивих доказів і свідчень, отриманих унаслідок тортурування інших звинувачених разом із ним, засудили до 20 років ув’язнення. Геннадій Афанасьєв описав пізніше жахливі тортури, які над ним вчинено, щоб вимусити свідчення проти т. зв. терористичної групи Сенцова. Сам Олег ніколи не визнав інкримінованих йому дій. Ряд міжнародних організацій, зокрема «Міжнародна амністія», назвали суд несправедливим, а звинувачення – безпідставними.

У подібних обставинах протягом останніх років до в’язниць і таборів Російської Федерації потрапили і надалі там перебувають 64 українців. Оголошуючи 14 травня голодування на знак протесту, Олег Сенцов написав: «Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв’язнів, які перебувають на території РФ».

Вацлав Гавел, один із символів антитоталітарного спротиву, казав: «Надія – це не переконання, що щось добре завершиться, а впевненість, що в цьому є сенс незалежно від того, чим це завершиться». Захоплюючись відвагою та незламністю Олега, сподіваємося, що тиск із боку міжнародних організацій допоможе врятувати життя Сенцова та звільнити українських заручників Кремля.

 

Wroclaw, May 25th, 2018

 

 

Vojislav ŠUC

United Nations

President of the Human Rights Council

 

Zeid Ra’ad Al Hussein

United Nations High Commissioner for

Human Rights

 

 

 

Freedom for the Ukrainian Hostages of the Kremlin

We, the undersigned, hereby request organisations and individuals, who have influence in international affairs and human rights to take immediately all necessary steps to obtain the freedom of Ukrainian citizens sentenced in Russia in sham political trials that violated numerous standards of international law. We are in a critical situation that requires immediate action because of the indefinite hunger strike being carried out one of the prisoners, Oleg Sentsov.

Oleg Sentsov is a Ukrainian film director, born in Crimea. He was one of the participants of the Euromaidan protests, and after Russian launched its aggressive military campaign against Ukraine he actively opposed the annexation of the peninsula. He was arrested and sentenced to 20 years in prison on the bases of false evidence and testimonies given by other defendants who were forced to testify under torture. Hennadij Afanasjew, one of the defendants, later described how he was brutally tortured in order to make him say Sentsov was part of a terroristic group. Oleg, himself, has always maintained his innocence. A number of international organizations, including Amnesty International, consider the sentence as unjust, and the accusations baseless.

Over the past few years, and in similar circumstances, 64 Ukrainians have been imprisoned by the Russian Federation. Oleg Sentsov, who started a hunger strike on May 14th, wrote: “I will only stop the strike if all Ukrainian political prisoners held by the Russian Federation are freed.”

Václav Havel, one of the symbols of anti-totalitarian resistance, said: “Hope is not the conviction that something will turn out well, but the certainty, that something makes sense, regardless of how it turns out.” Admiring the courage and determination of Oleg, we hope that the international institutions such as the United Nations Human Rights Council will use all its power and influence to save Oleg Sentsov’s life and help free the Ukrainian hostages of the Kremlin.

 

Wrocław, 26 maja 2018 r.

                                                               

WOLNOŚĆ UKRAIŃSKIM WIĘŹNIOM KREMLA

My, niżej podpisani, apelujemy  o podjęcie natychmiastowych i zdecydowanych kroków skierowanych na uwolnienie obywateli Ukrainy, skazanych w Rosji w sfingowanych procesach politycznych z naruszeniem wszelkich norm prawa międzynarodowego. Jest to moment szczególny, ze względu na bezterminową głodówkę ogłoszoną przez jednego z więźniów, Ołeha Sencowa.

Ołeh Sencow jest znanym ukraińskim reżyserem filmowym pochodzącym z Krymu. Był uczestnikiem Euromajdanu, a po agresji Rosji na Ukrainę aktywnie występował przeciwko aneksji półwyspu. Został aresztowany i na podstawie sfabrykowanych dowodów oraz wymuszonych torturami zeznań współoskarżonych został skazany na 20 lat więzienia. Hennadij Afanasjew opisał później straszliwe tortury, którym go poddano, by wymusić zeznania przeciwko tzw. grupie terrorystycznej Sencowa. Sam Ołeh nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Szereg organizacji międzynarodowych, w tym Amnesty International, wyrok uznało za niesprawiedliwy, a zarzuty za bezpodstawne.

W podobnych okolicznościach w ostatnich latach do więzień i łagrów Federacji Rosyjskiej trafiło i nadal tam przebywa 64 Ukraińców. Podejmując 14 maja protest głodowy, Ołeh Sencow napisał: “Jedynym warunkiem jej przerwania jest uwolnienie wszystkich ukraińskich więźniów politycznych znajdujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej”.

Václav Havel, jeden z symboli oporu antytotalitarnego, powiedział: „Nadzieja nie jest przekonaniem, że coś się dobrze zakończy, lecz pewnością, że coś ma sens, bez względu na to, jaki będzie tego ostateczny rezultat”. Podziwiając odwagę i determinację Ołeha, liczymy, że presja instytucji międzynarodowych przyczyni się do ocalenia życia Sencowa i uwolnienia ukraińskich zakładników Kremla.


Addressees/Адресати:

 Vojislav ŠUC

United Nations

President of the Human Rights Council

 

 

Zeid Raad Al Hussein

United Nations High Commissioner for

Human Rights

Angela Merkel
Federal Chancellor of the Federal Republic of Germany

Emmanuel Macron
President of the French Republic

Andrzej Duda
President of the Republic of Poland

Donald Tusk
President of the European Council

Коментарі